Kardiolog, Internista  MACIEJ PODZIEWSKI 
EKA
MP
Maciej Podziewski specjalista chorób wewnętrznych oraz specjalista kardiologii.
Absolwent Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, członek Towarzystwa Internistów Polskich, Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, uczestnik wielu szkoleń, kursów, kongresów krajowych i zagranicznych.  
Swoje doświadczenie kardiologiczne zdobywałem pracując w Oddziale Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie, Oddziale Chorób Wewnętrznych i Kardiologii oraz Wojewódzkim Ośrodku Rehabilitacji Kardiologicznej w Biskupcu oraz w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Olsztynie w Klinice Kardiologii i Chorób Wewnętrznych.  
Lekarz nurkowy organizacji KDP CMAS.